Dokumenty

Školní řád obsahuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole, informace o povinném předškolním vzdělávání, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole, provoz a vnitřní režim, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.

  • Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pod názvem  "Budeme si spolu hrát, o světě si povídat" - ŠVP 2020 - 2021

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Co dnes vaříme?

loader Načítám...
Fond Vysočiny