Dokumenty

Školní řád obsahuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole, informace o povinném předškolním vzdělávání, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole, provoz a vnitřní režim, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.

  • Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pod názvem  "Putování přírodou s beránkem" -  ŠVP 2021-2022
  • Vnitřní směrnice pro přijetí k předškolnímu vzdělávání dětí od šk. roku 2022/2023 (kritéria) - směrnice

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Co dnes vaříme?

loader Načítám...
Fond Vysočiny