Dokumenty

Školní řád obsahuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole, informace o povinném předškolním vzdělávání, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole, provoz a vnitřní režim, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.

  • Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pod názvem  "Budeme si spolu hrát, o světě si povídat" -  ŠVP 2020/2021
  • Vnitřní směrnice k přijetí k předškolnímu vzdělávání od šk. roku 2021/2022 (kritéria) - směrnice 2021/2022

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Co dnes vaříme?

loader Načítám...
Fond Vysočiny