Historie

V obci Malý Beranov byla zřízena první mateřská škola za okupace v roce 1942. Byla to přestěhovaná mateřská škola z Helenína, která tam byla zrušena. Byla umístěna v jedné místnosti domu č. p. 44, jejímž majitelem bylo konzumní družstvo ,,Zádruha“. Po třech letech v roce 1945 se škola přestěhovala opět do Helenína. Zde byla však založena škola vlastní, proto pro účel mateřské školy uvolnila místní továrna v Malém Beranově dvoupokojový byt, školní rok byl zahájen 17. září 1945. Obědy se dovážely ze školní jídelny v Heleníně.

Poněvadž škola byla nevhodně umístěna, byla na žádost přestěhována do obytného domu č. p. 21. U školy byla menší zahrada s pískovištěm, stolky a lavičkami. 1. ledna 1949 převzala místní textilní továrna patronát nad mateřskou školou. Mateřská škola měla jedno oddělení s celodenní péčí, většinou pro děti zaměstnaných matek. 1. září roku 1960 byl zahájen školní rok v nově zařízené mateřské škole, která byla umístěna v obytné budově závodu Partex, ve školním roce 1974-75 byla zřízena nová třída pro dvouleté děti, začal provoz ve druhém oddělení.

Ve školním roce 1991/92 zaznamenala škola mnoho změn, není již závodní mateřskou školou, ale provozovatelem je Obecní úřad v Malém Beranově. Mateřská škola byla dvoutřídní až do roku 2001, navštěvovaly ji děti z Malého Beranova, Velkého Beranova, Helenína, Nových Domků a Jihlavy.

Od školního roku 2001/2002 se stala opět jednotřídní mateřskou školou, která je umístěna do dnešní doby v obytném domě č. 11, s pomocí rodičů byla vybudována vlastní školní zahrada a provedeny úpravy interiéru MŠ.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Co dnes vaříme?

loader Načítám...
Fond Vysočiny