Pro rodiče

Čísla účtů - stravování a školné

Č. účtu pro ŠKOLNÉ:  182242640/0300 ....... částka 500,- Kč, školné se netýká dětí, které mají povinný poslední rok před nástupem do ZŠ.

Č. účtu pro STRAVOVÁNÍ:  209289546/0300 ....... částka 1000,-Kč

 

*   Splatné do 12. dne v měsíci!  *

 

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

  • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
  • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to po dobu souvisle čtyř hodin. Povinná předškolní docházka pro Mateřskou školu Beránek Malý Beranov je stanovena od 7.30 - 11.30 hodin.
  • Povinnost školního vzdělávání NENÍ dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin - najdete v organizaci školního roku.
  • Nepřítomnost dítěte zákonný zástupce bude zaznamenávat do Omluvného listu, který obdrží od učitelů MŠ.

  • Pokud zákonný zástupce ví o dlouhodobější nepřítomnosti dítěte v mateřské škole z jiných důvodů než zdravotních (rekreace, rodinné důvody), požádá předem o omluvení dítěte z povinné předškolní docházky prostřednictvím Žádosti o uvolnění dítěte - ke stažení zde nebo ji obdrží ve třídě.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Co dnes vaříme?

loader Načítám...
Fond Vysočiny