INFORMACE Z INFORMATIVNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče, několik informací z informativní schůzky s rodiči.

Prosíme o dodržování hygienických pravidel.

Úplata za školní stravování a předškolní vzdělávání zůstává stejná, čísla účtů naleznete na stránkách.

Vrácení školného za prázdninový provoz bude zaslán během září.

Během září vrácení stravného na účet za březen až srpen.

Předškolní vzdělávání dětí, které půjdou příští rok do základní školy je povinné a zároveň bezplatné, tedy neplatí úplatu za vzdělávání. Povinnost školního vzdělávání NENÍ dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin - najdete v organizaci školního roku. Nepřítomnost dítěte zákonný zástupce bude zaznamenávat do Omluvného listu, který obdrží od učitelů MŠ.

Fotografování dětí by mělo proběhnout na vánoce a na konci školního roku.

Prosíme rodiče, aby dětem do MŠ nedávali žádné hračky, pouze plyšáka na odpočinek.

Omlouvání absence dětí a odhlašování obědů do 8 hodin.

V říjnu má proběhnout vítání občánků a setkání seniorů v obci - budeme připravovat vystoupení s dětmi.

Logopedická depistáž proběhne v říjnu, zjišťujeme zájem.

Zubní hygiena v MŠ - měla by probíhat od října.

 

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Co dnes vaříme?

loader Načítám...
Fond Vysočiny