HYGIENICKÁ PRAVIDLA OD ZÁŘÍ 2021

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ:

Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.

MZd doporučuje, co nejvíce je to v praxi možné, dodržovat skupinovou izolaci, event. sociální distance.

Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na mimořádných opatřeních MZd.

Při realizaci konkrétních protiepidemických opatření má kompetence jak škola či školské zařízení, tak místně příslušná krajská hygienická stanice (KHS).

Škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp.

 

ZÁVAZNÁ HYGIENICKÁ PRAVIDLA PRO MŠ BERÁNEK

Do mateřské školky můžeme přijmout pouze zcela zdravé děti, v případě, že se onemocnění prokáže v průběhu dne, bude dítě izolováno a zákonní zástupci vyzvání k jeho okamžitému převzetí.

Všechny osoby pohybující se po MŠ (vyjma dětí navštěvujících v tuto dobu školku) musí mít dle nařízení MZČR nos a ústa zakryty respirátorem. Při příchodu do budovy školky je nutné si dezinfikovat ruce (dezinfekce je k dispozici hned za vstupními dveřmi). Zároveň každé ráno pedagogický pracovník či rodič dohlédne, aby si příchozí dítě důkladně umylo ruce mýdlem. Děti budou hygienu rukou opakovat několikrát v průběhu dne.

V prostorách školky je žádoucí, aby doprovod dětí omezil pobyt pouze na dobu nezbytně nutnou (předání a vyzvednutí dítěte). Prosím dodržujte pravidla pro předání dítěte učitelce a pokud možno nevstupujte do třídy a herny.

MŠ nemůže umožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6 let a vrátily se ze země s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, resp. po dobu 10 dní. Zákonný zástupce je povinen tuto informaci v MŠ oznámit. Povinnost neplatí po absolvování izolace.

Pro děti v posledním roce předškolního vzdělávání, tj. předškoláky, bude v případě potřeby zajištěna distanční forma vzdělávání (výuka na dálku) prostřednictvím emailové komunikace s rodiči.

Případnou karanténu MŠ nařizuje KHS.

Děkujeme za dodržování hygienických pravidel.

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Co dnes vaříme?

loader Načítám...
Fond Vysočiny